حفظ حریم شخصی

در طی مراحل ثبت نام، کاربر باید اطلاعات تماس شامل  نام و نام خانوادگی آدرس کدپستی و آدرس ایمیل خود را ارائه دهد.

این اطلاعات فقط و فقط برای تماس با کاربر استفاده می شود.